Syvälahden maisemasovitteet osa I

Suomen Tuulivoima Oy on teettänyt lisää maisemasovitteita Syvälahden alueelta. Sovitteet on tehnyt TuuliSaimaa Oy.

Jokaisesta kuvasta on kaksi versiota: mahdollista todellisuutta kuvaava maisemasovite sekä ääriviivallinen maisemasovite. Ääriviivallisen sovitteen avulla nähdään tarkemmin, missä voimalat ovat, mikäli esimerkiksi puusto peittää näkyvyyttä. Ääriviivavahvistus näyttää siis myös todellisuudessa näkymättömiin jäävien voimaloiden sijainnit kuvauspaikasta katsottuna.

Tässä osiossa on kuvat Koirinojalta (kuvat 1), Pyöreislahdentieltä (kuvat 2), Pyöreissaaren sillalta (kuvat 3) sekä Huosiinen-järven etelärannalta (kuvat 4). Kuvat on otettu alueella talvella 2011. Kuvauskartta on tehty maanmittauslaitoksen avoimen aineiston Maastokarttarasteri 1:50 000 pohjalta 05/2013. Lisenssi.

Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana!

 

Kuvauskartta 1.

Kuvauskartta 1. Koirinojalta, Pyöreislahdentieltä, Pyöreissaaren sillalta sekä Huosiinen-järven etelärannalta.

Kuva 1A. Koirinojalta lounaaseen. Puiden takana näkyvä voimala sijaitsee Kolisevanmäellä, n. 4 km päässä (tämä voimala poistettu lopullisesta hankesuunnitelmasta).

Kuva 1A. Koirinojalta lounaaseen. Puiden takana näkyvä voimala sijaitsee Kolisevanmäellä, n. 4 km päässä (tämä voimala poistettu lopullisesta hankesuunnitelmasta).

 

Kuva 1A ääriviivoilla

Kuva 1A ääriviivoilla

Kuva 1B. Koirinojalta länteen.

Kuva 1B. Koirinojalta länteen.

Kuva 1B ääriviivoilla. Metsä peittää voimaloita taakseen.

Kuva 1B ääriviivoilla. Metsä peittää voimaloita taakseen.

Kuva 1C. Koirinojalta luoteeseen. Metsän laidassa siintävä voimala sijaitsee Riita-ahonmäellä, jonne on n. 4 km matkaa.

Kuva 1C. Koirinojalta luoteeseen. Metsän laidassa siintävä voimala sijaitsee Riita-ahonmäellä, jonne on n. 4 km matkaa.

Kuva 1C ääriviivoilla.

Kuva 1C ääriviivoilla.

Kuva 2A. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) lounaaseen.

Kuva 2A. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) lounaaseen.

Kuva 2A ääririivoilla.

Kuva 2A ääririivoilla.

Kuva 2B. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) länteen. Lähin näkyvä voimala sijaitsee Parrikankaalla, joka on n. 1 km päässä. Taaempaan voimalaan on matkaa n. 1,5 km.

Kuva 2B. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) länteen. Lähin näkyvä voimala sijaitsee Parrikankaalla, joka on n. 1 km päässä. Taaempaan voimalaan on matkaa n. 1,5 km.

Kuva 2B ääriviivoilla.

Kuva 2B ääriviivoilla.

Kuva 2C. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) luoteeseen. Kuvassa näkyvät voimalat ovat samat kuin kuvassa 2B.

Kuva 2C. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) luoteeseen. Kuvassa näkyvät voimalat ovat samat kuin kuvassa 2B.

Kuva 2C ääriviivoilla

Kuva 2C ääriviivoilla

Kuva 3A. Pyöreissaaren sillalta kaakkoon. Keskellä näkyvistä voimaloista lähempään on matkaa n. 1,7 km ja taaempaan n. 2,4 km.

Kuva 3A. Pyöreissaaren sillalta kaakkoon. Keskellä näkyvistä voimaloista lähempään on matkaa n. 1,7 km ja taaempaan n. 2,4 km.

Kuva 3A ääriviivoilla

Kuva 3A ääriviivoilla

Kuva 3B. Pyöreissaaren sillalta kaakkoon/itään. Kuvassa näkyvät voimalat ovat samat kuin kuvassa 3A.

Kuva 3B. Pyöreissaaren sillalta kaakkoon/itään. Kuvassa näkyvät voimalat ovat samat kuin kuvassa 3A.

Kuva 3B ääriviivoilla.

Kuva 3B ääriviivoilla.

Kuva 3C. Pyöreissaaren sillalta itään.

Kuva 3C. Pyöreissaaren sillalta itään.

Kuva 3C ääriviivoilla.

Kuva 3C ääriviivoilla.

Kuva 3D. Pyöreissaaren sillalta koilliseen/itään.

Kuva 3D. Pyöreissaaren sillalta koilliseen/itään.

Kuva 3D ääriviivoilla

Kuva 3D ääriviivoilla.

 

Kuva 4A. Huosiinen-järven etelärannalta pohjoiseen.

Kuva 4A. Huosiinen-järven etelärannalta pohjoiseen. Lähimpänä näkyvä voimala sijaitsee Kolisevanmäellä, jonne on n. 2,7 km matkaa. HUOM! Tämä voimala on poistettu lopullisista suunnitelmista (& kaavasta), joten voimalaa ei myöskään näy tähän kuvauspaikkaan.

Kuva 4A ääriviivoilla.

Kuva 4A ääriviivoilla. Kolisevanmäen voimalan takana häämöttävä voimala on Riita-ahonmäellä. HUOM! Tämä voimala on lopullisissa suunnitelmissa siirretty Kalattomankankaalle (hieman pohjoisemmaksi) joten tämäkään voimala ei tule näkymään tähän kuvauspaikkaan.

Kuva 4B. Huosiinen-järven etelärannalta luoteeseen.

Kuva 4B. Huosiinen-järven etelärannalta luoteeseen.

Kuva 4B ääriviivoilla.

Kuva 4B ääriviivoilla.