Tuulimittaukset Savonrannan Syvälahden alueella on aloitettu

Tuulimittauksia tehdään noin vuoden ajan. Mittaukset tehdään Sodar-mittauslaitteella, joka mittaa tuulen nopeutta ja suuntaa äänipulssin avulla eri korkeuksissa. Mittausten avulla saadaan tietoa tuuliolosuhteista koko vuoden ajalta. Tulosten perusteella nähdään, onko alueelle varmasti kannattavaa rakentaa tuulivoimaloita.

Lisää Sodar-mittauslaitteesta: http://www.tuulisampo.fi/sodar