Finavia lieventää lentoesterajoituksiaan

Lentoesteiden korkeusrajoituksia lievennetään 15.12.2011 alkaen. Lausuntojen lieventämisellä edistetään tuulivoiman lisärakentamista uusien voimalahankkeiden lisääntyessä ja voimaloiden korkeuksien kasvaessa.

Lisätietoja: http://www.finavia.fi/medialle/tiedotearkisto/finavia_tiedotteet/finavia_tiedote?id=7779353

Selvitteillä on, onko muutoksella vaikutuksia Syvälahden hankkeeseemme.