Finavian lentoesterajoitukset edelleen ongelmana Syvälahdessa

Finavian viime vuoden puolella asettamat uudet lentoesterajat eivät ole auttaneet Syvälahden tilannetta. Lentoesterajat ovat alueella osittain pysyneet samoina ja osittain jopa kiristyneet. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että alueelle saadaan Finavian mukaan rakentaa vain yksi voimala, jolle saatiin myönteinen lentoestelausunto jo elokuussa.