Yhdeksälle voimalalle lentoesteluvat 2.7.2012

Myötätuuli puhaltaa viimein Syvälahden tuulipuiston lentoesteasioissa! Trafi myönsi Syvälahden tuulipuiston kaikille suunnitelluille yhdeksälle voimalle lentoesteluvat 2.7.2012, Finavian antamista kielteisistä lausunnoista poiketen.

Seuraavaksi odottelemme, että VTT:llä työn alla olevaa selvitystä voimaloiden vaikutuksesta puolustusvoimien tutkajärjestelmiin, ja sitten tämän pohjalta saatavaa lausuntoa puolustusvoimilta. VTT:n selvityksen tulisi valmistua piakkoin.