Voimalamäärä yhdeksästä kahdeksaan Syvälahdessa

Syvälahden tuulivoimahankkeen tuulivoimayleiskaavaluonnoksesta saatujen huomautusten pohjalta on voimalamäärä vähennetty alueella kahdeksaan voimalaan. Kaikista eteläisin Kolisevanmäen voimala on poistettu ja Riita-ahonmäen voimala on siirretty Kalattomankankaalle. Tämä sijoittelu on siis päivitetty lopulliseen kaavaan.

Savonlinnan kaupungin tekninen lautakunta päätti toimittaa Syvälahden tuulipuistoa koskevan yleiskaavaehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi lausuntokierrosta sekä toista nähtävillä oloa varten kokouksessaan 7.5.2013.