Syvälahden tuulivoimayleiskaava uudelleen nähtävillä 18.4.2014 saakka

Savonlinnan Syvälahden tuulivoimayleiskaavaehdotus pidetään MRA 19 §:n mukaisesti uudelleen nähtävillä 19.3. – 18.4.2014. Yleiskaavalla mahdollistetaan tuulivoimaloiden rakentaminen Syvälahden alueelle. Kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville, koska voimaloiden sijainteja on osittain muutettu sekä kaava-alueen rajaus on osittain muuttunut. Alue sijaitsee Savonrannan kirkonkylän lounaispuolella.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-porras, 3. kerros, kaupungin kotisivulla www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä, Lamminniementie 11.

Kaavasta antavat lisätietoja Pöyry Finland Oy:ssä kaavanlaatija Juha Heimala, p. 0400 152047, juha.heimala(at)poyry.com ja Savonlinnan kaupungilla kaavoituspäällikkö Risto Aalto, puh. 044 4174659, risto.aalto(at)savonlinna.fi.