Syvälahden tuulivoimayleiskaava jäi valtuuston pöydälle 9.6.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto jätti Syvälahden tuulivoimayleiskaavan pöydälle kokouksessaan 9.6.2014. Valtuusto haluaa odottaa valtioneuvostolta mahdollisesti syksyllä tulevia uusia asetuksia liittyen tuulivoimaloiden melutasoon.

“Mikäli uusilla asetuksilla on vaikutusta voimaloiden sijoitteluun, tulemme muuttamaan kaavaa niin, että se on uusien asetustenkin valossa hyväksyttävä. On kuitenkin valitettavaa, että asiaan jymähdettiin jo nyt tässä vaiheessa – se olisi joka tapauksessa tullut tehtäväksi rakennuslupavaiheessa”, lausuu Katariina Kainulainen-D’Ambrosio Suomen Tuulivoima Oy:stä. “Puolustusvoimilta ei edelleenkään olla saatu vihreää valoa alueelle rakentamiseen, joten rakentamaan alueelle ei joka tapauksessa päästä vielä vähään aikaan”.