Syvälahti

Savonlinnan kaupungin, entisen Savonrannan kunnan Syvälahden alueelle suunnitellaan max. yhdeksän 3 MW voimalan tuulipuistoa. Tuulipuistoksi suunniteltu alue on vuokrattu Tornator Oyj:lta.


10.06.2014

Syvälahden tuulivoimayleiskaava jäi valtuuston pöydälle 9.6.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto jätti Syvälahden tuulivoimayleiskaavan pöydälle kokouksessaan 9.6.2014. Valtuusto haluaa odottaa valtioneuvostolta mahdollisesti syksyllä tulevia uusia asetuksia liittyen tuulivoimaloiden melutasoon.

“Mikäli uusilla asetuksilla on vaikutusta voimaloiden sijoitteluun, tulemme muuttamaan kaavaa niin, että se on uusien asetustenkin valossa hyväksyttävä. On kuitenkin valitettavaa, että asiaan jymähdettiin jo nyt tässä vaiheessa – se olisi joka tapauksessa tullut tehtäväksi rakennuslupavaiheessa”, lausuu Katariina Kainulainen-D’Ambrosio Suomen Tuulivoima Oy:stä. “Puolustusvoimilta ei edelleenkään olla saatu vihreää valoa alueelle rakentamiseen, joten rakentamaan alueelle ei joka tapauksessa päästä vielä vähään aikaan”.


19.03.2014

Syvälahden tuulivoimayleiskaava uudelleen nähtävillä 18.4.2014 saakka

Savonlinnan Syvälahden tuulivoimayleiskaavaehdotus pidetään MRA 19 §:n mukaisesti uudelleen nähtävillä 19.3. – 18.4.2014. Yleiskaavalla mahdollistetaan tuulivoimaloiden rakentaminen Syvälahden alueelle. Kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville, koska voimaloiden sijainteja on osittain muutettu sekä kaava-alueen rajaus on osittain muuttunut. Alue sijaitsee Savonrannan kirkonkylän lounaispuolella.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-porras, 3. kerros, kaupungin kotisivulla www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä, Lamminniementie 11.

Kaavasta antavat lisätietoja Pöyry Finland Oy:ssä kaavanlaatija Juha Heimala, p. 0400 152047, juha.heimala(at)poyry.com ja Savonlinnan kaupungilla kaavoituspäällikkö Risto Aalto, puh. 044 4174659, risto.aalto(at)savonlinna.fi.


25.09.2013

Syvälahden maisemasovitteet, osa V

Suomen Tuulivoima Oy on teettänyt lisää maisemasovitteita, tällä kertaa Pyyveden pohjoisrannalta otettujen kuvien pohjalta. Maisemasovitteiden avulla saadaan selvyyttä siihen, miten tuulivoimalat näkyvät minnekin. Sovitteet on tehnyt TuuliSaimaa Oy.

Tässä osiossa on kuvat Ongittajan rannasta (kuva 1) sekä Räkkälin rannasta (kuvat 2 ja 3) Syvälahteen päin. Kuvat on otettu loppukesällä 2013. Kuvauskartta on tehty maanmittauslaitoksen avoimen aineiston Maastokarttarasteri 1:50 000 pohjalta 05/2013. Lisenssi.

Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana.

Kuvauskartta 5. Pyyveden pohjoisrannan kuvauspaikat ja -suunnat.

Kuvauskartta 5. Pyyveden pohjoisrannan kuvauspaikat ja -suunnat.

Kuva 1. Ongittajan rannasta Syvälahteen päin.

Kuva 1. Ongittajan rannasta Syvälahteen päin. Lähin voimala on Pässintyykynmäellä, kuvan vasemmassa reunassa. Voimalalle on matkaa n. 1,5 km.

Kuva 2. Räkkälin rannasta Syvälahteen päin.

Kuva 2. Räkkälin rannasta Syvälahteen päin. Lähin voimala sijaitsee Pässintyykynmäellä, kuvan keskivaiheilla. Voimalalle on matkaa n. 1,7 km.

Kuva 3. Räkkälin rannasta Syvälahteen päin. Lähin voimala sijaitsee Pässintyykynmäellä, jonne on matkaa n. 1,8 km.

Kuva 3. Räkkälin rannasta Syvälahteen päin. Lähin voimala sijaitsee Pässintyykynmäellä, jonne on matkaa n. 1,8 km.


12.06.2013

Yleisötilaisuus Savonrannalla 17.6.2013

Syvälahden tuulivoimayleiskaavaehdotus pidetään MRA 19§:n mukaisesti nähtävillä 14.6.-15.7.2013. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-porras, 3. krs, kaupungin kotisivuilla www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä, Lamminniementie 11.

Yleiskaavasta järjestetään yleisötilaisuus maanantaina 17.6. klo 17:00 Savonrannan yhteispalvelupisteessä, entisessä valtuustosalissa. Tervetuloa!


30.04.2013

Puolustusvoimilta kielteinen lausunto Syvälahdesta

Puolustusvoimat antoi lausuntonsa Syvälahden tuulivoimahankkeesta helmikuussa 2013. Lausunto perustuu VTT:llä teetettyyn tutkaselvitykseen. Valitettavasti puolustusvoimien lausunto oli kielteinen. Se näkee, että alueelle rakennettavilla tuulivoimaloilla on haitallinen vaikutus puolustusvoimien lakisääteiseen aluevalvontatehtävän suorittamiselle. Puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien asiantuntija-arvioiden perusteella hankkeella ei kuitenkaan arvioida olevan muita merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin eikä puolustusvoimien kiinteän linkkiverkon yhteyksiin.

Nyt selvityksessä on, voidaanko voimalamäärää vähentämällä saada puolustusvoimilta hyväksyvä lausunto hankkeelle.

Kaavoituksessa edetään tästä huolimatta loppuun saakka. Puolustusvoimien hyväksyntä voidaan vaatia rakennuslupavaiheessa, tai rakennusluvat voi saada ehdollisina (eli rakentaa saa vasta, kun puolustusvoimilta on hyväksyntä hankkeelle).

Tutka-asia on yksi tuulivoimahankkeiden suurimmista kompastuskivistä tällä hetkellä. Ongelman ratkaisemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut lakiehdotuksen tuulivoiman kehittämisalueista. Tuulivoimarakentamisen tutkaesteet voitaisiin poistaa tietyillä erikseen nimetyillä alueilla puolustusvoimien valvontajärjestelmiä kehittämällä, esimerkiksi lisätutkan hankinnalla. Lisää asiasta: TEM: Valtiolta tukea Raahen seudun tutkahaitan kompensointiin ja TEM: Tutkakompensaatio.


15.03.2013

Voimalamäärä yhdeksästä kahdeksaan Syvälahdessa

Syvälahden tuulivoimahankkeen tuulivoimayleiskaavaluonnoksesta saatujen huomautusten pohjalta on voimalamäärä vähennetty alueella kahdeksaan voimalaan. Kaikista eteläisin Kolisevanmäen voimala on poistettu ja Riita-ahonmäen voimala on siirretty Kalattomankankaalle. Tämä sijoittelu on siis päivitetty lopulliseen kaavaan.

Savonlinnan kaupungin tekninen lautakunta päätti toimittaa Syvälahden tuulipuistoa koskevan yleiskaavaehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi lausuntokierrosta sekä toista nähtävillä oloa varten kokouksessaan 7.5.2013.


15.02.2013

Syvälahden maisemasovitteet, osa IV

Suomen Tuulivoima Oy on teettänyt maisemasovitteita, jotka on tehty Syvälahden alueella tehtyjen kuvausten pohjalta. Maisemasovitteiden avulla saadaan selvyyttä siihen, miten tuulivoimalat näkyvät minnekin. Sovitteet on tehnyt TuuliSaimaa Oy.

Tässä osiossa on kuvat Linnosaaren päädystä (kuva 2), Rauniokummun muistomerkiltä (kuva 3) sekä Oriniemessä Syvälahden puoleisella rannalla sijaitsevan pudotuspaikan kohdalta (kuva 1) Syvälahteen päin. Kuvat on otettu talvella 2013. Kuvauskartta on tehty maanmittauslaitoksen avoimen aineiston Maastokarttarasteri 1:50 000 pohjalta 05/2013. Lisenssi.

Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana!

Kuvauskartta3_final

Kuvauskartta 4. Linnosaaren päädystä, Rauniokummun muistomerkiltä sekä Oriniemessä Syvälahden puoleisella rannalla sijaitsevan pudotuspaikan kohdalta Syvälahteen päin.

 

Kuva 1.

Kuva 1. Oriniemessä (Oriniementie 714:n kohdalta rantaan) Syvälahden puoleisella rannalla sijaitsevan pudotuspaikan kohdalta Syvälahteen päin. Oikeimman puoleinen voimala sijaitsee Pässintyykynmäellä, jonne on n. 3,5 km. Taaemmat voimalat ovat Niinilammenvuorella (n. 4,2 km päässä) ja Oravuorella (n. 4,8 km päässä).

Kuva 2. Linnosaaren päädystä kaakkoon/itään.

Kuva 2. Linnosaaren päädystä kaakkoon/itään. Oikealla näkyvät kolme voimalaa ovat Päässintyykynmäen (n. 3 km) Niinilammenvuoren (n. 3,7 km) sekä Oravuoren (n. 4,4 km) voimalat.

Kuva 4. Rauniomäen muistomerkiltä Syvälahteen päin.

Kuva 3. Rauniokummun muistomerkiltä Syvälahteen päin. Voimalat peittyvät metsän taakse (ääriviivat osoittavat, millä kohdin voimalat ovat).


26.11.2012

Yleisötilaisuus 18.12.2012 Savonrannalla

Syvälahden tuulivoimahankkeen yleiskaavaluonnoksen yleisötilaisuus järjestetään 18.12.2012 klo 13:00 Savonrannan yhteispalvelupisteen kokoushuoneessa, Lamminniementie 11, 58300 Savonranta. Tervetuloa!


Syvälahden yleiskaavaluonnos nähtävillä 31.12.2012 saakka

Savonlinnan kaupungin tekninen lautakunta on 13.11.2012 päättänyt asettaa Syvälahden tuulivoimayleiskaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. Nähtävillä oloaika on 26.11.-31.12.2012. Alue sijaitsee Savonrannan kirkonkylän lounaispuolella.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-porras, 3. kerros, kaupungin kotisivuilla www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä.

Mahdolliset kaavaluonnokseen liittyvät mielipiteet on toimitettava 31.12.2012 mennessä osoitteeseen Pöyry Finland Oy/Juha Heimala, Valtakatu 25, 53100 Lappeenranta. Kaavasta antavat lisätietoja Pöyry Finland Oy:ssa kaavanlaatija Juha Heimala, puh. 010 33 37457, juha.heimala(at)poyry.fi ja Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö Risto Aalto, puh. 044 417 4659, risto.aalto(at)savonlinna.fi.

(Lähde: http://www.savonlinna.fi/kuulutus/514)


27.08.2012

Yhdeksälle voimalalle lentoesteluvat 2.7.2012

Myötätuuli puhaltaa viimein Syvälahden tuulipuiston lentoesteasioissa! Trafi myönsi Syvälahden tuulipuiston kaikille suunnitelluille yhdeksälle voimalle lentoesteluvat 2.7.2012, Finavian antamista kielteisistä lausunnoista poiketen.

Seuraavaksi odottelemme, että VTT:llä työn alla olevaa selvitystä voimaloiden vaikutuksesta puolustusvoimien tutkajärjestelmiin, ja sitten tämän pohjalta saatavaa lausuntoa puolustusvoimilta. VTT:n selvityksen tulisi valmistua piakkoin.