Vindkraft-info

Vindkraft är en förnybar energikälla med liten påverkan på den biologiska mångfalden och viktig i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Vindkraftverk drivs indirekt av solen. Solens strålar ger olika temperaturer på olika platser i världen och temperaturskillnaderna skapar olika lufttryck som sätter luften i rörelse – det börjar med andra ord blåsa.

Finland ligger på efterkälken jämfört med andra EU-lander i fråga om vindkraftsproduktion. I slutet av året 2014 hade Finland 260 vindkraftverk med en sammanlagt effect på 627 megawatt.

Vindkraft ger även ekonomiska fördelar på lokal nivå, eftersom kommunen får skatteintäkter och markägarna får arrendeintäkter. Exportmöjligheterna för vindkraftsteknik är utmärkta.

Vindkraftsindustrin är en viktig arbetsgivare. Det behövs yrkesmän från många olika branscher för att ta fram vindkraftsteknik och tillverka komponenter, planera och bygga vindkraftverk samt för att utföra underhållsarbeten.

Vindkraftstekniken har utvecklats snabbt. Under de senaste tio åren har de industriella kraftverkens höjd och produktionseffekt ökat betydligt. Även för småskaliga vindkraftverk har tekniken gått mycket framåt.

Mer information: Miljöministeriet, Utbyggnad av vindkraft, http://www.miljo.fi/vindkraft